Pārskats par veiktajiem būvdarbiem līdz 30.04.2014

Villa Dietrich Būvnieki uzsākuši svarīgu būvniecības etapu – jumta konstrukcijas darbus. Uzsākti telpu iekšējās apdares darbi: kāpņu telpas apmešana un grīdu izbūve.

Pabeigta ēkas logu bloku montāža. Norīt logu ailu siltināšanas darbi, turpinās apkures iekārtu uzstādīšanas darbi, apkures, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmu ierīkošana dzīvokļos.

Villa Churchill norit komunikāciju šahtu aizdares darbi. Pabeigta ventilācijas, ūdens un kanalizācijas, apkures un kondicionēšanas sistēmu stāvvadu montāža.

Villa Hepburn uzsākti fasādes sistēmu montāžas un logu ailu aizpildīšanas darbi, uzsākti jumta konstrukcijas darbi. Pabeigta ventilācijas, ūdens, kanalizācijas un kondicionēšanas sistēmu montāža.

Villa Tiffany Turpinās ēkas pamatu nostiprināšanas, iekšējo pārsegumu un ēkas sienu nomaiņas darbi.

Villa Hemingway Uzsākti jumta konstrukcijas darbi un ir aizpildītas logu ailas, norit ēkas karkasa aizdares darbi.